Scroll Top

Legislacje

Clear Filters

W dniu 12 marca 2024 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego. Część 3: Projektowanie infrastruktury…

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która m.in. zwiększa z 800 mln zł do 1…

W dniu 10 lipca 2023 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania WR-D-84 „Wytyczne utrzymania infrastruktury transportu tramwajowego”. Wytyczne nie były…

W wyniku noweli Kodeksu pracy zmieniają się zasady prowadzenia kontroli trzeźwości i stanu psychofizycznego pracowników przez pracodawców. Zmiana opisana jest…

Starania IGKM, która – w imieniu środowiska komunikacji miejskiej – apelowała o objęcie regulacją ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej przedsiębiorstw…

od 21 maja 2022 r. przewozy międzynarodowe wykonywane busami o DMC od 2,5 do 3,5 tony wymagają uzyskania licencji transportowej. Należy podkreślić, że wymóg ten dotyczy wyłącznie przewozów międzynarodowych, a wyłączone są z niego przewozy krajowe i na potrzeby własne.

Procedowania od dłuższego czasu nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych niedawno uzyskała podpis Prezydenta i wchodzi w życie od 24 grudnia br.

W dniu 8 września 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) => zobacz

W dniu 27 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw 2021 r. pod pozycją 1371 Marszałek Sejmu opublikował jednolity tekst ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

NOWE PRZEPISY W „Dzienniku Ustaw” z 25.03.2021 r. pod poz. 541 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 
W związku z zapytaniami dot. szczepień dla pracowników naszego sektora przesłaliśmy pismo do Michała Dworczyka, Szefa Kancelarii Rady Ministrów, Pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z prośbą o udzielenie informacji dotyczących trybu tych szczepień.
Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień „osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne” to m.in. pracownicy transportu publicznego.
Przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego i organizacji non-profit za rok obrotowy 2020. Przedłużono również termin złożenia CIT-8.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że od czerwca 2021 ruszy nowy system poboru opłat za przejazd państwowymi odcinkami dróg płatnych, zwany e-TOLL. System ten zastąpi dotychczas funkcjonujący system via-TOLL.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i…

21 stycznia Sejm przyjął bez zasadniczych zmian nowelizację prawa o ruchu drogowym wprowadzającą m. in. zmiany dotyczące pierwszeństwa na przejściu…

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 Dz….

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych…

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało właśnie o zakończeniu prac nad nowym brzmieniem ustawy Prawo o ruchu drogowym. Znajduje się tam między innymi…

NOWE PRZEPISY W dniu 16.10.2020 r. w Dzienniku Ustaw 2020 r. pod poz. 1829 zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z…

1. NOWE PRZEPISY Żadne nowe przepisy nie zostały wydane.                                                                                                                                                                                                                                                      2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW Rada Ministrów przyjęła w dniu 30.09.2020 r….

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z…

13 maja Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej dotyczącej trzeciego etapu odmrażania gospodarki sparaliżowanej wskutek epidemii koronawirusa, zajął stanowisko m.in….

PROJEKT NOWYCH PRZEPISÓW Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z…

Od 13 marca 2020 r. trwa stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 r. do nadal – stan epidemii….

NOWE PRZEPISY Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi…

W projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i…

NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania…

1. NOWE PRZEPISY Tekst jednolity Prawa przewozowego Dz. U. 2020 r. poz. 8   -> http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/8/D2020000000801.pdf   W dniu 3…

NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego -> zobacz Rozporządzenie weszło…

12 grudnia Sejm przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przesuwającą wejście w życie kluczowych przepisów o kolejny…

14 października br. Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy dotyczące przetargów, równie ważne dla zamawiających co wykonawców. Jedna to nowe…

21 sierpnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu rozporządzenia, które określa warunki udzielania wsparcia w ramach…

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w podziale na komisje branżowe IGKM   Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy…

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. By dowiedzieć się więcej, kliknij w poniższy link:…

9 lipca rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Wprowadza ono uproszczoną procedurę przetargów poniżej tzw. progów unijnych, katalog niedozwolonych…

18 kwietnia podczas sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął zmienioną dyrektywę  2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu…

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 r., przyjęła projekt…

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dot. kas fiskalnych Na stronach  internetowych Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt z dnia 4 października…

Proponowane zmiany legislacyjne związane z rekuperacją energii elektrycznej Pragniemy poinformować, że obecnie w Ministerstwie Energii trwają prace nad nowelizacją ustawy…

Szanowni Państwo, w dniu 20.06.2018 r. ukazała się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) kolejna wersja – datowana na 13.06.2018…

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, pod numerem UD126, dotyczącym ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych…

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego projektu (z dnia 13 czerwca 2018 r.) ustawy o zmianie ustawy…

Szanowni Państwo! Ministerstwo Infrastruktury w dniu 23 lutego 2018 r. zamieściło projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16…

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z prośbą o przekazanie uwag i sugestii środowiska komunikacji…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.