Scroll Top

Legislacje

Clear Filters

NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i…

21 stycznia Sejm przyjął bez zasadniczych zmian nowelizację prawa o ruchu drogowym wprowadzającą m. in. zmiany dotyczące pierwszeństwa na przejściu…

1. NOWE PRZEPISY Żadne nowe przepisy nie zostały wydane.                                                                                                                                                                                                                                                      2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW Rada Ministrów przyjęła w dniu 30.09.2020 r….

Szanowni Państwo, w dniu 20.06.2018 r. ukazała się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) kolejna wersja – datowana na 13.06.2018…

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, pod numerem UD126, dotyczącym ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych…

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego projektu (z dnia 13 czerwca 2018 r.) ustawy o zmianie ustawy…

Szanowni Państwo! Ministerstwo Infrastruktury w dniu 23 lutego 2018 r. zamieściło projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16…

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z prośbą o przekazanie uwag i sugestii środowiska komunikacji…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.