Scroll Top

Nowelizacja rozporządzenia RM w sprawie stanu epidemii – szczepienia dla osób zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa

27 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W nowelizacji rozporządzenia znalazł się zapis dodający: „osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa” do kategorii osób, dla których „podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień” w etapie „I”.
Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień „osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne” to m.in. pracownicy transportu publicznego (na podstawie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/od-kiedy-moge-sie-zaszczepic).

Szczegółowe zmiany zapisów rozporządzenia dotyczą m.in. Rozdziału 4: Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19
•    „§ 27. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności:
– w ramach etapu „0”;
w §27:a) w ust. 1 w pkt 15 dodaje się przecinek i pkt 16 w brzmieniu:
„16) osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z  przeciwdziałaniem COVID-19”.
•    Po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust.1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.”.

Link do rozporządzenia:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000546/O/D20210546.pdf

Zachęcamy do śledzenia stron rządowych.

Obrazek wyróżniający: Pixaby/Nehmed Nurrohmad

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.