Scroll Top

IGKM inTouch

Clear Filters

IGKM inTouch to typowa aplikacja konferencyjna użyteczna dla uczestników eventów organizowanych przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Aplikacja zawiera informacje związane…

Polityka prywatności aplikacji mobilnej § 1 Postanowienia ogólne Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.