Scroll Top

Komisje branżowe

Regulamin komisji branżowych działających przy Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Przy Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej działają następujące komisje branżowe:

Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Pracowników Nadzoru Ruchu
 • Przewodnicząca: Sylwia Wąsowicz – Kierownik Działu BHP MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Wiceprzewodniczący: Arnold Nowak – Dział Nadzoru MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Sekretarz: Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Ekonomiczna
 • Przewodniczący: Jerzy Zalwowski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Sekretarz: Monika Piłka – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych
 • Przewodniczący: Mariusz Szałkowski – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Przewozów MPK S.A. w Krakowie
 • Sekretarz: Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Zasobów Ludzkich i Szkoleń
 • Przewodniczący: Dorota Minorczyk – Kierownik Ośrodka Szkolenia Zawodowego Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
 • Sekretarz: Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Taboru Autobusowego
 • Przewodniczący: Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu MZA Sp. z o.o. w Warszawie
 • Sekretarz: Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Taboru Tramwajowego
 • Przewodniczący: Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o
 • Sekretarz: Marcin Zawadka – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Torowa
 • Przewodniczący: Łukasz Łochowicz – Kierownik Działu Utrzymania Torów i Dróg w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Sekretarz: Marcin Zawadka – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Zarządów Transportu
 • Przewodniczący: Hubert Kołodziejski – Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • Sekretarz: Monika Piłka – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Zasilania
 • Przewodniczący:  Piotr Wesołowski, kierownik działu Sieci, Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
 • Sekretarz: Marcin Zawadka – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej
 • Przewodniczący: Piotr Stasiak – Prezes Rokbus Sp. z o.o.
 • Wiceprzewodniczący: Grzegorz Rogólski – Kierownik Działu Promocji MZA Sp. z o.o. w Warszawie
 • Sekretarz: Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.