Scroll Top

Zeszyty techniczne

ZESZYTY TECHNICZNE IGKM – KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA, Warszawa 2015

Niniejsze opracowanie jest pierwszą edycją „Zeszytów Technicznych IGKM – Komunikacja tramwajowa” zawierających zbiór wytycznych technicznych, standardów i rozwiązań technologicznych, stanowiących pomoc dla pracowników i służb w firmach zajmujących się techniką tramwajową, m.in. przy formułowaniu opisów technicznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opracowanie stanowi efekt pracy zespołów ekspertów powołanych przez Izbę i zawiera wspólne, uzgodnione stanowisko sektora komunikacji miejskiej co do metodologii i techniki spełniania wymogów zawartych w tramwajowych aktach prawnych, do oczekiwań i działań rozwojowych przedsiębiorstw eksploatacyjnych tabor tramwajowy oraz producentów taboru, jego części i zespołów, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologii używanych w Europie i na Świecie w technice tramwajowej.

Zniesienie obowiązkowego charakteru Polskich Norm, jak również wstąpienie Polski do Unii Europejskiej eliminujące ograniczenia w handlu wewnątrz Unii Europejskiej nadało relacjom zamawiający-dostawca charakter ogólnych reguł rynkowych. Zmienił się tym samym sposób formułowania wymagań technicznych, zmniejszając wagę uszczegółowień normatywnych i pozostawiając zamawiającemu i dostawcy uzgodnienie wszelkich wymagań dla przedmiotu zamówienia w podpisanej umowie na dostawę towarów lub usług.

Mając na uwadze sugestie i opinie naszych Członków oraz biorąc za cel potrzebę rozpropagowania „Zeszytów Technicznych IGKM” w środowisku, Zarząd Izby podjął decyzję o zamieszczeniu „Zeszytów” w Internecie.

Ponieważ „Zeszyty Techniczne IGKM” zostają zamieszczone w Internecie jedynie w wersji poglądowej, nadal utrzymana zostaje możliwość odpłatnego zakupu „Zeszytów” w wersji papierowej. Zainteresowanych zakupem publikacji prosimy o wypełnienie formularza pobierz… i przesłanie faksem na numer (22) 856-99-04 lub e-mailem na adres: m.zawadka@igkm.pl Warunkiem otrzymania publikacji jest dokonanie wpłaty na konto: IGKM, Santander Bank Polska 80 1090 1870 0000 0001 0615 0818. Dodatkowych informacji udziela Marcin Zawadka (m.zawadka@igkm.pl, tel. 22 848-21-02).

Przypominamy także, że Zeszyty Techniczne IGKM są opracowane w formie otwartej do dobrowolnego stosowania. Prosimy o przekazywanie uwag i sugestii, które będą pomocne przy dalszych pracach nad normalizacją przepisów w dziedzinie komunikacji tramwajowej.

Dotychczas w ramach wydawnictwa IGKM ukazały się następujące „Zeszyty”:

TOM 1 TABOR TRAMWAJOWY

Zeszyt 1 Zestawy kołowe klasyczne. Zestawy kołowe rodziny 13N

(Skrót: IGKM T1_Z1) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 2 Blok hamulca szynowego

(Skrót: IGKM T1_Z2) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 3 Nakładki ślizgowe do odbieraków prądu

(Skrót: IGKM T1_Z3) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 4. 1 Położenie zestawu kołowego na torze. Część 1: Kontury bieżni kół

(Skrót: IGKM T1_Z4.1) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 4. 2 Położenie zestawu kołowego na torze. Część 2: Kontury bieżni kół

(Skrót: IGKM T1_Z4.2) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 5 Urządzenie sprzęgające tramwaju

(Skrót: IGKM T1_Z5) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 6 Wkładka sprężynująca koła rodziny 13N

(Skrót: IGKM T1_Z6) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 7 Odbierak prądu dla tramwaju

(Skrót: IGKM T1_Z7) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 16 Słownik podstawowych pojęć z zakresu techniki tramwajowej – tabor

(Skrót: IGKM T1_Z16) (wyd. 09/2018)

Zeszyt 17 Hamulce w tramwaju

(Skrót: IGKM T1_Z17) (wyd. 09/2018)

Zeszyt 18 Pulpit kierującego tramwajem z jego urządzeniami sterującymi i informu-jącymi o pracy podzespołów tramwaju wraz z elementami bezpieczeństwa kierującego tramwajem (zadawanie jazdy, hamowanie)

(Skrót: IGKM T1_Z18) (wyd. 09/2018)

 

TOM 2 SIEĆ TRAMWAJOWA

Zeszyt 8 Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania

(Skrót: IGKM T2_Z8) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 9 Siec trakcyjna miejska. Symbole graficzne

(Skrót: IGKM T2_Z9) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 10 Elementy osprzętu sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej

(Skrót: IGKM T2_Z10) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 11 Terminologia elementów sieci tramwajowej i trolejbusowej

(Skrót: IGKM T2_Z11) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 12 Badania stacji prostownikowych w trakcji tramwajowej i trolejbusowej

(Skrót: IGKM T2_Z12) (wyd. 01/2015)

Zeszyt 13 Stacje prostownikowe tramwajowe i trolejbusowe. Wymagania ogólne

(Skrót: IGKM T2_Z13) (wyd. 01/2015)

 

TOM 3 KONSTRUKCJE WSPORCZE TRAKCJI

Zeszyt 14 Stalowe konstrukcje wsporcze trakcji tramwajowej i trolejbusowej

(Skrót: IGKM T3_Z14) (wyd. 09/2015)

 

TOM 4 ZAGADNIENIA SKRAJNI TRAMWAJOWEJ

Zeszyt 15 Zagadnienia skrajni tramwajowej. Wprowadzenie

(Skrót: IGKM T4_Z15) (wyd. 09/2015)

Zeszyt 15.1 Zagadnienia skrajni tramwajowej. Skrajnia tramwaju

(Skrót: IGKM T4_Z15.1) (wyd. 09/2015)

Zeszyt 15.2 Zagadnienia skrajni tramwajowej. Skrajnia budowli

(Skrót: IGKM T4_Z15.2) (wyd. 09/2015)

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.