Publikacje

IGKM wydaje następujące publikacje periodyczne:

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej (kwartalnik – wydawany od 1991 r.),
 • Komunikacja Miejska w Liczbach – ukazująca się raz w roku: wyniki za cały poprzedni rok.

Artykuły i informacje zawarte w Biuletynach wydanych w 2005r. umieszczane są w następujących działach:

 • Organizacja komunikacji miejskiej w Polsce
 • Organizacja komunikacji miejskiej w Unii Europejskiej
 • Systemy biletowe w komunikacji miejskiej
 • Dofinansowanie komunikacji miejskiej ze środków Unii Europejskiej
 • Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej
 • Technika w komunikacji miejskiej
 • Marketing w komunikacji miejskiej
 • Polityka transportowa państwa
 • Konferencje naukowo-techniczne w Kielcach
 • Szkolenie kierowców
 • Informacje Izby, porady prawne i informacje.

Jak widać tematyka Biuletynów jest obszerna i zróżnicowana. Nakład Biuletynu wynosi 340 sztuk. Komunikacja Miejska w Liczbach jest wydawana w nakładzie 230 egz. i udostępniana na zasadach, zgodnych z wymaganiami naszych Członków. Warunkiem otrzymania publikacji za dany okres sprawozdawczy było przesłanie do IGKM własnych danych eksploatacyjno – ekonomicznych. Niektóre tabele zostały wyłączone z publikacji i rozsyłane w oddzielnej kopercie w jednym egzemplarzu imiennie na Prezesów i Dyrektorów.

publikacje wydawane przez IGKM:
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.