Scroll Top

Publikacje

IGKM wydaje następujące publikacje periodyczne:

  • „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” (kwartalnik wydawany od 1991 r.),
  • „Komunikacja Miejska w Liczbach” (rocznik zawierający dane statystyczne za cały poprzedni rok).

„Biuletyn Komunikacji Miejskiej” ukazuje się od początku istnienia Izby. Służy on wymianie doświadczeń między Członkami Izby oraz dostarczaniu informacji na temat różnych zagadnień i wydarzeń, które dzieją się w branży. Dlaczego warto go zaprenumerować?:

  • Jedyne na rynku polskim pismo branżowe dot. transportu zbiorowego w miastach, w którym znajduje się tak dużo materiałów o tak różnym poziomie szczegółowości.
  • Przydatny zarówno dla zarządu, kadry kierowniczej, jak i dla pracowników średniego szczebla w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej i nie tylko.
  • Różnorodność tematyczna artykułów – dla specjalistów od transportu autobusowego, tramwajowego, prezesów, dyrektorów i kierowników technicznych, osób układających rozkłady jazdy, odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, public relations i marketing in.
  • Artykuły będące często poszerzeniem referatów wygłoszonych podczas konferencji, zjazdów, kongresów i komisji izbowych.
  • Opis nowości technicznych i technologicznych wykorzystywanych w sektorze komunikacji miejskiej.
  • Informacje Izby, artykuły prawne i in.

„Komunikacja Miejska w Liczbach” jest unikalnym zbiorem najważniejszych danych statystycznych, opisujących w formie raportu – ilościowo i jakościowo – naszą branżę.

„KMwL” jest wydawnictwem dostępnym dla członków IGKM – do użytku wewnętrznego. Jednakże wszyscy operatorzy i organizatorzy komunikacji miejskiej mogą otrzymać „KMwL” pod warunkiem złożenia deklaracji i przesłania danych w corocznej ankiecie.

 

publikacje wydawane przez IGKM:
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.