EnglishFrenchGermanPolishRussian

III Kongres Organizatorów
i Operatorów Publicznego
Transportu Miejskiego
Dowiedz się więcej... Warszawa, 24 czerwca 2021
Komisja Ekonomiczna
i Komisja Zarządów Transportu IGKM
Poznań, 13 lipca 2021 r. Dowiedz się więcej...
Nowy Biuletyn Komunikacji Miejskiej
jest już dostępny!
Zobacz
Nie oceniaj.
Każdy ma swoje K2
Dowiedz się więcej... Spot stworzony przy współpracy
Fundacji Autyzm Up
i Andrzeja Bargiela
Slide Zobacz publikację Raport o gazomobilności
w komunikacji miejskiej
Slide Polecamy monografię „Zarządzanie zbiorowym transportem miejskim w warunkach polityki zrównoważonej mobilności" autorstwa profesorów: Krzysztofa Grzelca, Katarzyny Hebel i Olgierda Wyszomirskiego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Pozycja poświęcona jest uwarunkowaniom, zasadom i kierunkom zarządzania zbiorowym transportem miejskim w warunkach polityki zrównoważonej mobilności. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ... Slide IGKM wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wydała
drugą, poprawioną i rozszerzoną edycję broszury
"Jak obsługiwać pasażerów ze szczególnymi potrzebami - standardy
postępowania dla prowadzących pojazdy komunikacji".

Dostęp do wersji elektronicznej:
Otwórz..
REKLAMA
NA STRONACH
IGKM
Dowiedz się więcej...

OSTATNIO DODANE WPISY:

Ostatnio
Dodane
Wpisy

IZBA GOSPODARCZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

Celem działania Izby, jako organizacji samorządu gospodarczego, jest reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności usługowej, wytwórczej i handlowej w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.

Czym się zajmujemy:

Monitorujemy

monitorujemy funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Kształtujemy

kształtujemy zasady etyki w działalności gospodarczej

Upowszechniamy

upowszechniamy zasady etyki w działalności gospodarczej

Stwarzamy warunki

stwarzamy warunki do równoprawnej konkurencji

Organizujemy

organizujemy współpracę członków Izby

Rozpowszechniamy

rozpowszechniamy informacje i organizujemy szkolenia

Oceniamy

oceniamy wdrożone rozwiązania prawne oraz podejmujemy interwencje w przypadku zagrożenia interesów komunikacji miejskiej w Polsce

Opiniujemy

uczestniczymy w przygotowaniu oraz wyrażaniu opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce

Naszym zadaniem jest pomaganie Członkom Izby w inicjowaniu zmian dotyczących konkretnych przepisów oraz wspieranie ich we właściwej interpretacji prawnej

Członkowie Izby Gospodarczej
Komunikacji Miejskiej

0
Operatorzy komunikacji miejskiej
0
Organizatorzy komunikacji miejskiej
0
Placówki naukowo - badawcze
0
Inne firmy z otoczenia systemowego komunikacji
Czym będziemy się zajmować:

Reprezentowanie

będziemy reprezentować interesy komunikacji miejskiej wobec władz centralnych i poszczególnych resortów w zakresie ustawodawczym

22 (Demo)

procesy legislacyjne

będziemy aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych w zakresie polityki transportowej

24 (Demo)

współpraca

będziemy współpracować z różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zrównoważonego rozwoju miast i transportu

25 (Demo)

Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na maila?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.