Scroll Top

OSTATNIO DODANE WPISY:

Ostatnio
Dodane
Wpisy

IZBA GOSPODARCZA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

Celem działania Izby, jako organizacji samorządu gospodarczego, jest reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności usługowej, wytwórczej i handlowej w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.

Czym się zajmujemy:

Monitorujemy

monitorujemy funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Kształtujemy

kształtujemy zasady etyki w działalności gospodarczej

Upowszechniamy

upowszechniamy zasady etyki w działalności gospodarczej

Stwarzamy warunki

stwarzamy warunki do równoprawnej konkurencji

Organizujemy

organizujemy współpracę członków Izby

Rozpowszechniamy

rozpowszechniamy informacje i organizujemy szkolenia

Oceniamy

oceniamy wdrożone rozwiązania prawne oraz podejmujemy interwencje w przypadku zagrożenia interesów komunikacji miejskiej w Polsce

Opiniujemy

uczestniczymy w przygotowaniu oraz wyrażaniu opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce

Naszym zadaniem jest pomaganie Członkom Izby w inicjowaniu
zmian dotyczących konkretnych przepisów oraz wspieranie ich we właściwej
interpretacji prawnej

Członkowie Izby Gospodarczej
Komunikacji Miejskiej

0
Operatorzy komunikacji miejskiej
0
Organizatorzy komunikacji miejskiej
0
Placówki naukowo - badawcze
0
Inne firmy z otoczenia systemowego komunikacji
Czym będziemy się zajmować:

Reprezentowanie

będziemy reprezentować interesy komunikacji miejskiej wobec władz centralnych i poszczególnych resortów w zakresie ustawodawczym

22 (Demo)

procesy legislacyjne

będziemy aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych w zakresie polityki transportowej

24 (Demo)

współpraca

będziemy współpracować z różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zrównoważonego rozwoju miast i transportu

25 (Demo)

Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na maila?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.