Scroll Top

Opinie i stanowiska IGKM

Clear Filters

Przedstawiamy treść naszego wystąpienia przygotowanego przez mec. Marcina Maciochę, które zostało uzupełnione „na gorąco” o otrzymane od Członków IGKM uwagi….

Izba skierowała do Prezesa Rady Ministrów (do wiadomości Ministra Finansów) pismo w sprawie zamrażania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych…

IGKM skierowała do Ministra Infrastruktury pismo z prośbą o zmianę przepisów rozporządzenia MI w sprawie bhp w komunikacji miejskiej w…

Prezes Izby Dorota Kacprzyk wystosowała do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka pismo z apelem o objęcie przewozów komunikacji miejskiej dofinansowaniem ze…

Prezes Izby Dorota Kacprzyk wystosowała do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka pismo z prośbą o rozwiązanie problemu sprzeczności obowiązujących przepisów z…

W obiegu prawnym pojawiła się właśnie kolejna nowela Kodeksu Pracy. Jest to ustawa z dnia 9 marca 2023 r., która…

W związku z wysokimi kosztami eksploatacji autobusów gazowych Prezes Izby Dorota Kacprzyk wystosowała pismo do Minister Klimatu i Środowiska Anny…

We wrześniu br. w piśmie IGKM do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka apelowaliśmy o zwiększenie ochrony prawnej prowadzących pojazdy, kontrolerów biletów…

W związku z pojawieniem się na stronach RCL projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.