Scroll Top

UWAGI IGKM DO PLANOWANEGO ZAKRESU REWIZJI KPO

autobus wodorowy (002)

Przedstawiamy treść naszego wystąpienia przygotowanego przez mec. Marcina Maciochę, które zostało uzupełnione „na gorąco” o otrzymane od Członków IGKM uwagi.

Niemal wszyscy respondenci wskazali na konieczność uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych w zakresie taboru podmiejskiego oraz niemożność zrealizowania przymusu zakupu 90% taboru zeroemisyjnego od 2026 roku – poświęcone są temu dwie pierwsze uwagi naszego wystąpienia.

W odniesieniu do interpretacji zapisu o konieczności kontraktowania usług przewozowych u operatorów posiadających już (jakieś) pojazdy zeroemisyjne uważamy, że przyjęty obecnie kierunek myślenia o radykalnym zelektryfikowaniu taboru w dużych miastach, powyżej 100 tys. mieszkańców, może postawić w bardzo trudnej sytuacji operatorów z mniejszych miast. Piszemy o tym w uwadze trzeciej, próbując wywołać refleksję w tym zakresie.

IGKM pozostaje w kontakcie z Departamentem Strategii Ministerstwa Infrastruktury, które zajmuje się renegocjacją KPO w zakresie dotyczącym naszej branży.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.