Opinie i stanowiska IGKM

D-30982-2020

18 paź: Pismo IGKM do Premiera ws. przyspieszenia prac legislacyjnych dot. badań profilaktycznych wykonywanych przez pracodawcę w zakresie kontroli trzeźwości pracowników

IGKM zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilne przyspieszenie prac legislacyjnych w dotyczących obowiązku pracownika poddania się badaniom profilaktycznym wykonywanym przez pracodawcę w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz na obecność środków działalności podobnie jak alkohol w ich organizmach.