Scroll Top

Pismo do Ministra Infrastruktury w sprawie postoju autobusów z włączonym silnikiem

IMG_0902

Prezes Izby Dorota Kacprzyk wystosowała do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka pismo z prośbą o rozwiązanie problemu sprzeczności obowiązujących przepisów z wymogami technicznymi w zakresie postoju autobusów z włączonym silnikiem. W załączeniu przekazaliśmy konkretną propozycję projektu ustawy zmieniającej odpowiedni przepis dotyczący tej kwestii w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Fot. Magdalena Cendrowska

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.