Scroll Top

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie włączenia komunikacji miejskiej do FRPA

IMG_1258

Prezes Izby Dorota Kacprzyk wystosowała do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka pismo z apelem o objęcie przewozów komunikacji miejskiej dofinansowaniem ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

fot. M. Cendrowska

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.