Scroll Top

Konferencja Techniczna IGKM w Luboniu k/Poznania, 19-20.10.2023

SONY DSC

W dniach 19-20 października 2023 r. w Luboniu k/Poznania odbyła się Konferencja Techniczna IGKM dotycząca infrastruktury transportu miejskiego. „Nowoczesne zaplecza techniczne w przedsiębiorstwach transportu miejskiego” – tak brzmiał temat przewodni konferencji zorganizowanej wspólnie przez IGKM i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., w której wzięło udział 140 osób reprezentujących ponad 50 firm. W większości byli to przedstawiciele operatorów komunikacji autobusowej i tramwajowej, m.in. zarządcy nieruchomości, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, inspektorzy ds. zieleni, specjaliści od planowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz prac remontowych, osoby związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków oraz powiązanej z nimi infrastruktury. W konferencji wzięli udział także wykonawcy, dostawcy i projektanci budowlani.

Obrady otworzył i konferencję poprowadził Marcin Żabicki – Dyrektor ds. Rozwoju w IGKM. Głos zabrali także przedstawiciele MPK Poznań: Marek Grzybowski – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Artur Majer – Dyrektor ds. Infrastruktury.

W pierwszym dniu obrad wygłoszono następujące referaty:

 • Komunikacja wodorowa” – Artur Majer, MPK Poznań
 • Projekt hali obsługi autobusów zeroemisyjnych” – Michał Bułat, Bułat Architekci Sp. z o. o.
 • Realizacja hali obsługi autobusów zeroemisyjnych” – Marcin Jędrzejczak, BSI Construction Sp. z o.o.
 • Podesty do obsługi autobusów zeroemisyjnych” – Jarosław Ignac, KRAUSE Sp. z o.o.
 • Zajezdnia z wykorzystaniem OZE” – fotowoltaika, magazyny energii – Janusz Nowakowski, Andrzej Nowakowski, MPK Łomża
 • Zastosowanie podziemnych zbiorników p.poż. jako magazynu wody do zewnętrznego gaszenia pożaru” – Piotr Ratajczyk, MPK Poznań
 • Wymagania ochrony przeciwpożarowej w budynkach istniejących” – Lech Janiak Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
 • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji budynków zajezdni” – Piotr Kowalak, MPK Poznań
 • Modernizacja zajezdni tramwajowej Pogodno” – Krystyna Gawrońska, Tramwaje Szczecińskie
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie w technologii LED” – Michał Szafrański, MPK Poznań
 • Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – Rynek autobusowy” – Tomasz Kloc, Ekoenergetyka – Polska S.A
 • Technologie wykonania posadzek w halach i na placach manewrowych/postojowych – wady i zalety – płyta postojowa” – Tadeusz Stadnicki, MZK Opole
 • Kompleksowa oferta Sika Poland dla nowoczesnych zapleczy technicznych w przedsiębiorstwach transportu miejskiego” – Grzegorz Zając, Sika Poland Sp. z o.o.

Następnie odbyła się dyskusja dotycząca zaplecza dla pojazdów wodorowych oraz formuły dalszej współpracy dotyczącej problematyki infrastruktury zajezdniowej. Wnioski z konferencji zostaną opublikowane w najbliższym czasie w „Biuletynie Komunikacji Miejskiej”.

Zorganizowanie konferencji w Luboniu było odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowisko transportu publicznego. W dobie ciągłego boomu inwestycyjnego oraz wprowadzania nowych technologii w transporcie wydaje się konieczne zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia związane z infrastrukturą, w tym budynkami i innymi obiektami, za które odpowiadają przedsiębiorstwa komunikacyjne. Niejednokrotnie są to inwestycje o znaczeniu strategicznym dla rozwoju operatorów komunikacji miejskiej, które wymagają właściwego przygotowania, przemyślenia i wykonania. Niezwykle ważny jest dobór odpowiednich technologii, który pozwoli na dalszą, długoletnią eksploatację obiektów nowo wybudowanych lub modernizowanych.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję odwiedzić zajezdnie poznańskiego przewoźnika – MPK oraz zapoznać się z efektami modernizacji obiektów zajezdni. Na zajezdni Forteczna zwiedzili nową myjnie dla tramwajów, następnie zajezdnię tramwajową na Franowie. Na końcu goście konferencji wizytowali budynki nowej hali obsługi codziennej autobusów wodorowych, znajdującej się na zajezdni Warszawska, której budowa właśnie dobiega końca.

Fot. Piotr Wiśniewski/IGKM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.