Scroll Top

Zwiększenie ochrony prawnej prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej – odpowiedź Mi

Fot. 1.

We wrześniu br. w piśmie IGKM do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka apelowaliśmy o zwiększenie ochrony prawnej prowadzących pojazdy, kontrolerów biletów oraz pracowników nadzoru ruchu transportu publicznego.

16 listopada otrzymaliśmy od Renaty Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MI odpowiedź zawierającą informację o wystąpieniu do Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska co do zasadności rozpoczęcia prac legislacyjnych w celu rozwiązania tej kwestii.

Resort sprawiedliwości poinformował, że kwestie poruszone przez IGKM dotyczące podmiotowego pojęcia funkcjonariusza publicznego mają niewątpliwie systemowy charakter i zostaną należycie rozważone w trakcie tych prac.

Fot. M. Cendrowska

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.