Scroll Top

WYTYCZNE DOT. PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU TRAMWAJOWEGO

default

W dniu 12 marca 2024 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego. Część 3: Projektowanie infrastruktury transportu tramwajowego (WR-D-43-3)

Wytyczne nie były opiniowane przez Komitet Techniczny Drogownictwa ds. WiS.

Izba brała czynny udział w procesie przygotowywania wytycznych i była w grupie głównych konsultantów ostatecznej wersji.

Więcej informacji na stronach IGKM:

Wytyczne dot. utrzymania torowisk tramwajowych z podpisem Ministra Infrastruktury – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (igkm.pl)

Wytyczne dot. projektowania torowisk tramwajowych – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (igkm.pl)

Obrazek wyróżniający: materiały PIM

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.