Wytyczne dot. projektowania torowisk tramwajowych

rails-g6967a5bfd_1920

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury w ramach konsorcjum Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Transprojektu Gdańskiego i Warszawskiego, opracowywane są obecnie:

Wytyczne dotyczące projektowania dróg zamiejskich i ulic w ramach wzorców i standardów w drogownictwie, jako narzędzia do optymalizacji wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej (pakiet B). 

W ramach wytycznych powstają m.in:

– WR-D-43-1
Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego. Część 1: Planowanie infrastruktury transportu zbiorowego

– WR-D-43-2
Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego. Część 2: Projektowanie infrastruktury transportu autobusowego i trolejbusowego

– WR-D-43-3
Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego. Część 3: Projektowanie infrastruktury transportu tramwajowego

Konsorcjum opracowujące wytyczne dot. infrastruktury tramwajowej poprosiło IGKM o przedyskutowanie założeń dokumentu oraz poszczególnych zapisów z przedstawicielami szerokiego środowiska tramwajowego, wykraczające poza niezbędne minimum wynikające z umowy zawartej z Ministerstwem Infrastruktury.

Link do projektu Wytycznych:

https://upload.itmagic.pl/wp-content/uploads/WR-D-43-3-transport-zbiorowy.pdf

Poniżej znajduje się list polecający od Pana Sekretarza Stanu Rafała Webera.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach.

Uwagi można nadsyłać do 30 czerwca br. na adres m.zawadka@igkm.pl

Po tym terminie w lipcu planujemy spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum – autorami Wytycznych.

Pozostałe Wytyczne dot. projektowania infrastruktury transportu zbiorowego, a także infrastruktury transportu autobusowego i trolejbusowego są obecnie w przygotowaniu. Izba włączy się również w przekonsultowanie tego materiału.

Sprawę prowadzi:

Marcin Zawadka IGKM

email: m.zawadka@igkm.pl

tel. 576 604 606

Obrazek wyróżniający: fot. Pixabay

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.