Scroll Top

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE TARYF I ROZLICZEŃ W OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

the-energy-tower-gc5ae8ce27_1920

Mając na uwadze niezwykle trudną sytuację finansową przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, spowodowaną m.in. ciągłymi i trudnymi do przewidzenia podwyżkami cen energii, IGKM przekazała w ramach konsultacji projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną uwagi naszego środowiska do w/w projektu.

Wnioskujemy, aby par. 6 pkt. 11 nowelizacji w/w rozporządzenia otrzymał brzmienie: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej utworzy odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby elektrycznego transportu publicznego, w tym komunikacji autobusowej, trolejbusowej, tramwajowej oraz metra w celu rozwoju tego transportu”.

W poniższym linku znajduje się skan pisma, które Izba przekazała w ramach konsultacji społecznych do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

https://igkm.pl/wp-content/uploads/2022/06/Pismo-Ministerstwo-Klimatu-i-Srodowiska.pdf

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Państwu za liczne odpowiedzi, które wpłynęły do nas w trakcie konsultacji.

O postępach legislacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Obrazek wyróżniający: Pixabay

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.