Scroll Top

Uwagi IGKM dot. sprawdzania trzeźwości pracowników – zmiana Kodeksu pracy

419d0afc438bd2e192bc547c865f0716

W chwili obecnej w Sejmie znajduje się projekt zmiany Kodeksu pracy wprowadzający nowe regulacje dotyczące możliwości sprawdzania przez pracodawcę stanu psychofizycznego prowadzących pojazdy.

Ze względu na wagę procedowanych zapisów oraz nieprecyzyjność aktualnej propozycji zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego działania i pilne zainteresowanie tym projektem i naszymi uwagami Państwa lokalnych posłów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Marcinem Żabickim – kontakt: 608-041-759.

Treść pisma z naszymi uwagami, skierowanego w dniu 7 lipca br. do Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.