Scroll Top

Konsultacje ws. zmian w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami

rece kierowcy_Grzegorz_n

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zostały zamieszczone :

  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (nr 235 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury):

  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (nr 236 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury):

  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (nr 241 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury):

Wprowadzane zmiany wynikają z potrzeby przyśpieszenia wymiany uprawnień do kierowania pojazdami wydanymi w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny. Projektowane przepisy mają m.in. na celu ułatwienie i przyśpieszenie wymiany ukraińskich praw jazdy na polskie prawa jazdy, co ma szczególne znaczenie w sytuacji braku kierowców zawodowych, w tym kierowców komunikacji miejskiej.

Prosimy o przesyłanie uwag do dnia 20 lipca na adres:  sekretariat@igkm.pl

Obrazek wyróżniający: fot. Mateusz Mróz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.