Wszystkie wpisy

Tegoroczna jesień obfitowała w wiele wydarzeń zorganizowanych przez IGKM, które były okazją do spotkań środowiska komunikacji miejskiej. Cieszyły się one…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.