Ogłoszenia

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie ogłasza przetarg na sprzedaż 4 szt autobusów przegubowych

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.