Scroll Top

Ogłoszenia

Clear Filters

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku przy ul. Rysiej 3 oferuje do sprzedaży, w drodze postępowania przetargowego,…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.