Scroll Top

Na topie

Clear Filters

Przedstawiamy treść naszego wystąpienia przygotowanego przez mec. Marcina Maciochę, które zostało uzupełnione „na gorąco” o otrzymane od Członków IGKM uwagi….

W dniu 12 marca 2024 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego. Część 3: Projektowanie infrastruktury…

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która m.in. zwiększa z 800 mln zł do 1…

W dniu 10 lipca 2023 r. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania WR-D-84 „Wytyczne utrzymania infrastruktury transportu tramwajowego”. Wytyczne nie były…

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.