EnglishFrenchGermanPolishRussian

Statystyka

Komunikacja Miejska w Liczbach

Komunikacja Miejska w Liczbach przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, które nadsyłają swoje dane statystyczne.

Publikacja ta ma na celu umożliwienie naszym Członkom porównywania swoich wskaźników ekonomicznych, eksploatacyjnych i technicznych ze wskaźnikami osiąganymi przez inne przedsiębiorstwa o zbliżonej wielkości i podobnej formie organizacyjnej. Jest to więc pewnego rodzaju benchmarking, metoda porównywania wyników, obecnie coraz szerzej stosowana w krajach Unii Europejskiej.

Komunikacja Miejska w Liczbach wydawana raz w roku i zawiera część ogólnodostępną i część o ograniczonej dostępności, przeznaczoną tylko dla tych, którzy dostarczają własne dane źródłowe. Ta druga część przesyłana jest odrębną przesyłką w 1 egzemplarzu bezpośrednio na adres dyrekcji lub zarządu.

Dane dotyczące operatorów są usystematyzowane w następujących grupach:

 • przedsiębiorstwa w miastach (aglomeracjach), w których powołane są zarządy transportu lub związki komunalne,
 • zakłady i jednostki budżetowe,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne.

Dane dotyczące zarządów transportu oraz związków międzygminnych są prezentowane odrębnie.

Zakres zbieranych danych

Operatorzy

Dla operatorów zakres danych obejmuje 25 grup wskaźników:

 1. Dane ogólne o przewoźnikach i usługodawcach
 2. Zakres działalności
 3. Układ komunikacyjny
 4. Stan i wykorzystanie taboru
 5. Praca przewozowa taboru
 6. Zatrudnienie
 7. Wykorzystanie czasu pracy
 8. Wyniki finansowe operatorów
 9. Ceny biletów
 10. Inwestycje
 11. Dostawy taboru autobusowego
 12. Stan taboru autobusowego
 13. Dodatkowe dane dotyczące taboru autobusowego
 14. Dostawy taboru tramwajowego
 15. Kasacja taboru tramwajowego
 16. Stan i struktura taboru tramwajowego w przedziałach wiekowych
 17. Dostawy taboru trolejbusowego
 18. Kasacja taboru trolejbusowego
 19. Stan i struktura taboru trolejbusowego w przedziałach wiekowych
 20. Tory
 21. Sieć trakcyjna tramwajowa
 22. Układ zasilania tramwajów
 23. Sieć trakcyjna trolejbusowa
 24. Układ zasilania trolejbusów
 25. Wypadki
Zarządy

Zestaw danych dla zarządów transportu oraz związków międzygminnych zawiera 9 grup:

 1. Udział przewoźników w wykonywanych przewozach
 2. Przewóz pasażerów
 3. Wyniki finansowe usług – przychody, dotacje, koszty
 4. Układ komunikacyjny
 5. Wozy w ruchu
 6. Wskaźniki ekonomiczne
 7. Zatrudnienie
 8. Wyniki kontroli przewozu pasażerów
 9. Inwestycje i wydatki zarządów na remonty przystanków

Poniżej i po prawej stronie prezentujemy wykresy zmian wybranych wskaźników na przestrzeni kilku lat.

Przewozy pasażerskie komunikacji miejskiej w Polsce (wg GUS)

Struktura wiekowa autobusów komunikacji miejskiej w Polsce w % (wg IGKM)

Struktura zawodowa zatrudnienia w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej w % (wg IGKM)

Wskaźnik odnowy taboru komunikacji miejskiej w % (udział zakupów w stanie inwentarzowym) - wg IGKM

Zmiany współczynnika wykorzystania taboru autobusowego i tramwajowego w % (wg IGKM)

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.