Scroll Top

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. oraz rocznego rozliczenia CIT

Przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego i organizacji non-profit za rok obrotowy 2020.

26 marca minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 29 marca:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/572

Minister Finansów, funduszy i polityki regionalnej podpisał również rozporządzenie w sprawie wydłużenia terminu na sporządzanie rocznego rozliczenia  CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Termin zostaje przedłużony o trzy miesiące. Ostateczny termin na złożenie CIT-8 za 2020 rok zostaje wydłużony do 30 czerwca 2021 roku.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.