Scroll Top

Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 159 (luty 2021)

Nowy „Biuletyn” już jest !!! 

Pierwszy w tym roku numer „Biuletynu Komunikacji Miejskiej” zaczynamy od tematu autobusów gazowych w komunikacji miejskiej, co ma związek z nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Opublikowany materiał powstał na bazie zorganizowanej przez IGKM na początku lutego br. debaty on-line na ten temat. Kolejnym tematem jest obsługa gmin podmiejskich w ramach komunikacji miejskiej, która w ostatnim czasie przechodzi perturbacje, spowodowane m.in. dopłatami z Funduszu przewozów autobusowych, które są dostępne tylko dla usług świadczonych przez przewoźników regionalnych.

Zamieściliśmy również materiał o wdrażaniu do eksploatacji 130 autobusów elektrycznych w Warszawie, w tym o przedłużających się procedurach związanych z budową ładowarek na mieście. Kolejny artykuł stanowi przegląd rynku autobusów używanych.  Pokazujemy również nowe rozwiązania techniczne stosowane w autobusach. Pierwszym jest tarnowski Asystent Przesiadek, czyli system informujący kierowcę, aby poczekał na przystanku na przyjazd innego autobusu, umożliwiając pasażerom przesiadkę. Dwa kolejne to systemy tzw. asystentów bezpieczeństwa: prewencyjnego hamowania oraz ostrzegania przed obiektami, które mogą być niewidoczne dla kierowcy.

W „Biuletynie” pokazaliśmy również doświadczenia organizatora transportu miejskiego z otwieraniem gromadzonych przez siebie danych dla szerszego grona użytkowników.  Zapytaliśmy dużego przewoźnika o dezynfekcję pojazdów w związku z pandemią koronawirusa. Zamieściliśmy również materiał o roli transportu zbiorowego w zrównoważonym rozwoju mobilności w mieście. Na koniec powróciliśmy do tematu systemów Compliance i tzw. dyrektywy o sygnalistach.

Zachęcamy do lektury!

Informacji w sprawie zakupu bieżącego numeru oraz prenumeraty „Biuletynu Komunikacji Miejskiej” udziela Marcin Żabicki (m.zabicki@igkm.pl, tel. 22 848-21-72)

Spis treści
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.