Posłowie za zmianami dot. pierwszeństwa dla pieszych na pasach

21 stycznia Sejm przyjął bez zasadniczych zmian nowelizację prawa o ruchu drogowym wprowadzającą m. in. zmiany dotyczące pierwszeństwa na przejściu dla pieszych.

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed zbliżającym się do tego przejścia pojazdem. Również pieszy wchodzący na to przejście będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, jednak – zgodnie z propozycją IGKM – nie będzie dotyczyło to  tramwaju.

W art. 13 po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

W art. 26:

a)    ust. 1 otrzymał brzmienie:

„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b)     po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.”

Wprowadzono również zakaz korzystania przez pieszego z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez torowisko oraz na przejściu dla pieszych.

Ujednolicono także limity prędkości w ciągu dnia i nocy w terenie zabudowanym (50 km/h) oraz określono bezpieczną odległość między pojazdami na drogach szybkiego ruchu.

Przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2021 r. Ustawę musi jeszcze zatwierdzić Senat i podpisać Prezydent.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.