Scroll Top

Zerowa stawka akcyzy na paliwo CNG oraz LNG do celów napędowych

W dniu 13 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W związku z tym informujemy o pozytywnym zakończeniu kolejnego etapu wdrożenia motywacji ekonomicznej dla rozwoju czystego transportu w oparciu o paliwo CNG (oraz LNG).

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. posiada interpretację regulacji wdrażającej wartość akcyzy 0,00 zł na paliwo CNG i LNG do celów napędowych (kody CN 2711 21 00, 2711 11 00): „Nowe stawki obowiązywać będą od dnia następnego po dniu ogłoszenia znowelizowanych przepisów ustawy”.

Opodatkowanie akcyzą 1 Nm3 gazu CNG dotychczas wynosiło 0,32674 zł.

Jednocześnie PGNiG informuje, że posiada interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, iż 0,00 zł stawka akcyzy nie zwalnia z obowiązku odprowadzania opłaty paliwowej ogłaszanej corocznie. W 2019 roku opłata paliwowa wynosi 0,13449 zł za 1 Nm3 CNG.

 
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.