Scroll Top

FNT – nowa wersja projektu rozporządzenia o warunkach udzielania wsparcia

21 sierpnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu rozporządzenia, które określa warunki udzielania wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321101/katalog/12569292#12569292).

W stosunku do poprzedniej wersji zaprezentowanej w lutym br. projekt zawiera szereg zmian.

Zmiany dotyczą m.in. procedury składania wniosku i jego rozpatrywania, zasad realizacji projektów objętych wsparciem i zwrotu udzielonego wsparcia w przypadku ich przekroczenia oraz maksymalnych poziomów wsparcia. Do najistotniejszych należą rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie na projekty związane z rozwojem infrastruktury oraz wprowadzenie, wzorem projektu rozporządzenia przewidującego wsparcie na zakup pojazdów przez osoby fizyczne, maksymalnej ceny nabycia pojazdu, a także rozszerzenie przesłanek zwrotu wsparcia. Jednocześnie potwierdzona została możliwość uzyskania wsparcia dla pojazdów innych niż tylko osobowe. Niestety nadal nie wiadomo kiedy wsparcie ruszy ani jakie środki zostaną przeznaczone na poszczególne obszary objęte wsparciem.

W odniesieniu do uregulowań odnoszących się do obszaru transportu publicznego przepisy nie zostały znacząco zmienione, a w szczególności na dotychczasowym poziomie pozostała większość maksymalnych kwot wsparcia, jakie w tym obszarze zostały przewidziane we wcześniejszej wersji projektu rozporządzenia.

Link do projektu Rozporządzenia ME_FNT

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.