Wyjaśnienie Ministerstwa Zdrowia: badanie stanu trzeźwości pracownika

Szanowni Państwo,

W dniu 14 sierpnia br. otrzymaliśmy od Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia wyjaśnienie będące reakcją na pismo IGKM z dnia 15 lipca br., w którym zwracaliśmy się do MZ o zainicjowanie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie przeprowadzania badań trzeźwości pracownika.

Ministerstwo, opierając się na stanowisku Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stoi na stanowisku, że pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnego przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracownika, natomiast może on nie dopuścić do pracy pracownika w przypadku, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik ten stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo alkohol był przez niego spożywany w czasie pracy.

Jednocześnie Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ informuje, że obecnie nie są planowane żadne prace legislacyjne w zakresie tych regulacji.

W załączniku znajduje się pismo tej sprawie podpisane przez Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.