Scroll Top

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. – do 14 grudnia br.

Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizując prace związane z opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., zwróciło się do Izby z prośbą o konsultacje społeczne projektu tego dokumentu do 14 grudnia 2018 r.

Projekt dokumentu umieszczony został na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce programy i projekty: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/strategia-rozwoju-transportu-do-2020

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych uwag do dokumentu w terminie do 14 grudnia 2018 r. Uwagi do projektu można składać bezpośrednio do Izby lub za pośrednictwem:

– ankiety on-line umieszczonej pod linkiem: http://konsultacje.atmoterm.pl/prognozasrt/

– na adres e-mail: konsultacjeSRT@mi.gov.pl

W zakładce znajduje się pismo Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w powyżej sprawie.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.