Scroll Top

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dot. kas fiskalnych

Na stronach  internetowych Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt z dnia 4 października 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Rozporządzenie). Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., zostały zwolnione czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Wśród tych czynności znajduje się komunikacja miejska (Załącznik do rozporządzenia, poz. 14, 15 i 16.).

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i – odmiennie niż dotychczasowe rozporządzenia w sprawie zwolnień – ma obowiązywać przez trzy lata, tj. do końca 2021 r.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.