Scroll Top

Proponowane zmiany legislacyjne związane z rekuperacją energii elektrycznej

Pragniemy poinformować, że obecnie w Ministerstwie Energii trwają prace nad nowelizacją ustawy – Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji zakłada m.in. szereg zmian dot. kwestii rekuperacji energii przez pojazdy komunikacji miejskiej, szczególnie tramwaje, trolejbusy i pociągi metra.

Na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317354/katalog/12543035#12543035 znajduje się projekt nowelizacji ustawy wraz z uzasadnieniem.

W ramach konsultacji społecznych przesłaliśmy do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego swoje uwagi do projektu nowelizacji, które można pobrać w tym miejscu. (Pismo IGKM do Ministra Energii).

Kwestia usankcjonowanie procesu rekuperacji energii przez pojazdy komunikacji miejskiej nie jest zagadnieniem nowym. Wielokrotnie jako Izba zgłaszaliśmy konieczność zajęcia się tym problemem, dlatego będziemy na bieżąco informowali Państwa o przebiegu procesu legislacyjnego.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.