Scroll Top

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

14 stycznia br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319953

W związku z  tym, iż Ministerstwo Energii zwróciło się do IGKM z prośbą o przedstawienie uwag do projektu w terminie 10 dni od dnia jego opublikowania, prosimy o jak najszybsze przesłanie ewentualnych uwag w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: igkm@igkm.pl.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.