Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych

Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do biopaliw ciekłych (Projekt rozporządzenia Ministra Energii) wraz z uzasadnieniem (Uzasadnienie biopaliwa) oraz oceną skutków regulacji (OSR biopaliwa).

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 1344, 1356 i 1629).

Został on wpisany do Wykazu prac legislacyjnych dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2018 r. pod numerem 97.2.18 .

Prosimy o przesyłanie uwag  do projektu rozporządzenia, w  ciągu dwóch tygodni, do Izby na adres: igkm@igkm.pl lub bezpośrednio do Ministerstwa Energii na adres e-mail: marta.czaplejewicz@me.gov.pl  z kopią do Izby.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.