Scroll Top

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Szanowni Państwo,

14 lutego br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii z dnia 7 lutego br. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321101/katalog/12569261#12569261

Projekt rozporządzenia przewiduje możliwość wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu takich obszarów jak wytwarzanie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, budowa infrastruktury paliw alternatywnych (CNG, LNG i energii elektrycznej), oraz zakupu nowych pojazdów, z podziałem na te służące do transportu publicznego i do innych celów.

„Projekt rozporządzenia określa zasady udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu oraz zasady rozliczania przekazanych środków. W projekcie również zaproponowano katalog kosztów kwalifikowanych, intensywność wsparcia oraz maksymalne kwoty dla wszystkich działań jakie zostały wymienione w ustawie ustanawiającej Fundusz” – czytamy dalej. Projekt przewiduje wsparcie w formie dotacji lub pożyczki.

W związku z tym, iż Ministerstwo Energii zwróciło się do IGKM z prośbą o przedstawienie uwag do projektu, prosimy o przesłanie ewentualnych uwag w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres: igkm@igkm.pl do dnia 23 lutego br.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.