Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

1 stycznia 2019 r.  weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Rozporządzenie). Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., zostały zwolnione czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia . Wśród nich znajduje się komunikacja miejska (Załącznik do rozporządzenia, poz. 14, 15 i 16.). Odmiennie niż dotychczasowe rozporządzenia w sprawie zwolnień – rozporządzenie to ma obowiązywać przez trzy lata, tj. do 31 grudnia 2021 r.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.