Wstępny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo,

Załączamy wstępny projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

pobierz…

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag oraz zgłaszanie własnych sugestii i postulatów zmian jej zapisów.

Państwa uwagi, wnioski i postulaty prosimy jak najpilniej przekazywać do IGKM na adres e-mailowy: dorota.kacprzyk@igkm.pl

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.