Scroll Top

Rozpoczęto prace nad założeniami do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju zwróciło się do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z prośbą o przekazanie uwag i sugestii środowiska komunikacji miejskiej na temat wprowadzenia koniecznych zmian w obecnie istniejącej ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczących zamówień sektorowych. Uwagi i sugestie naszej branży zostaną uwzględnione w obecnie prowadzonych pracach nad tworzeniem założeń do nowej ustawy pzp.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o przekazanie uwag do istniejącej w obecnym kształcie ustawy pzp oraz zgłaszanie własnych sugestii i postulatów zmian jej zapisów.

Państwa uwagi, wnioski i postulaty prosimy przekazywać do IGKM na adres e-mailowy: igkm@igkm.pl, najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r.

Zostaw komentarz

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.