Scroll Top

Podpis prezydenta pod zerową akcyzą na LNG i CNG wykorzystywanych do napędu silników spalinowych

W dniu 7 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. Wprowadza ona zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039 i 1356) oraz w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167).

Zgodnie z treścią uzasadnienia, głównym celem ustawy jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz ograniczenie czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe.  Nowelizacja ustawy wprowadza także zerową akcyzę na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG) przeznaczony do napędów pojazdów silnikowych jako element walki ze smogiem.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD) oraz zmian dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl (Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.