Scroll Top

Komunikatu Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa w ruchu. Zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna COM(2018) 293

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską Komunikatu Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europa w ruchu. Zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna COM(2018) 293 Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do nas z prośbą o przekazanie opinii i sugestii na temat tego dokumentu.

W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z powyższym dokumentem i prosimy o nadsyłanie swoich uwag na adres: g.blaszczak@igkm.pl w terminie do 25 czerwca 2018 roku.

Treść Komunikatu Komisji
Treść Załącznika 1
Treść Załącznika 2

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.