Scroll Top

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – konsultacje

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią najnowszego projektu (z dnia 13 czerwca 2018 r.) ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Chcemy szczególnie zwrócić uwagę Państwa na następujące zmiany zawarte w tym dokumencie:

– art. 4 – nowa definicja komunikacji miejskiej;

art. 9 – zobowiązanie do opracowania planu transportowego (którego zakres treści także ulega diametralnej zmianie) każdego organizatora, z wyłączeniem sytuacji, gdy przewozy gminne na mocy porozumienia organizuje powiat;

– art. 25 – skrócenie do 8 lat maksymalnej długości obowiązywania umów przewozowych w transporcie drogowym innym niż komunikacja miejska.

Ponadto w nowym pkt. 13 w art. 15 zobowiązano każdego organizatora (nie tylko gminy liczące powyżej 50 000 mieszkańców, jak w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych) do analizowania stopnia wykorzystania ekologicznych środków transportu w publicznym transporcie zbiorowym.

 

Zwracamy się  do Państwa z prośbą o nadsyłanie uwag, komentarzy i opinii dotyczących obecnego projektu do końca czerwca na adres: igkm@igkm.pl.

 

Link do projektu ustawy:

Projekt ustawy o zm. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw – 2018-06-1

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.