Scroll Top

Zmiana najważniejszych przepisów ustawy o ptz przesunięta o rok

12 grudnia Sejm przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przesuwającą wejście w życie kluczowych przepisów o kolejny rok.

Nowela ustawy zakłada zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych.

Za przyjęciem rozwiązania głosowało 304 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się od głosu 129 posłów. Oznacza to, że przepisy, na podstawie których operatorzy otrzymują refundacje w określonej wysokości za ulgi przewozowe, będą obowiązywały również w roku 2020. Dzięki temu dotychczasowe ulgi będą obowiązywać również w roku przyszłym. Ponadto dzięki nowelizacji, swoją ważność zachowają w przyszłym roku zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Jednak znowelizowaną ustawę musi jeszcze zatwierdzić Senat i podpisać Prezydent.

źródło: PAP

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.