Scroll Top

Nowe przepisy związane z kontrolą trzeźwości

Alcoholism. Cup cognac or brandy hand man the keys to the car an

W wyniku noweli Kodeksu pracy zmieniają się zasady prowadzenia kontroli trzeźwości i stanu psychofizycznego pracowników przez pracodawców. Zmiana opisana jest w Art. 22 z indeksem od 1c do 1h (linkujemy tekst jednolity jako najbardziej czytelny).

Zmiana Kodeksu pracy wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2023 roku.

Od 21 lutego 2023 roku obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.