Scroll Top

Nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym – najważniejsze projektowane zmiany

Szanowni Państwo,

w dniu 20.06.2018 r. ukazała się na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) kolejna wersja – datowana na 13.06.2018 r. – projektu
nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ), która została skierowana do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego. Wersja ta uwzględnia część zmian postulowanych przez IGKM w ramach konsultacji społecznych z przełomu lutego i marca 2018 r.

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z najważniejszych dla branży komunikacji miejskiej projektowanych zmian, a także ocenę tych propozycji.UPTZ_nowelizacja_komentarz_IGKM_06_2018

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.