Scroll Top

Zasady opracowywania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych – wymaganej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Praktyczny przewodnik jest nieocenioną pozycją dla jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. zostały zobowiązane do sporządzania co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z korzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. Jego celem jest przedstawienie metodyki opracowywania i zawartość ramową takiej analizy, aby uwzględniała ona nie tylko zakres treści wymagany zapisami ustawy, ale również wykazywała podejście scenariuszowe – konieczność obliczenia ewentualnej luki finansowej i niezbędnej wysokości wsparcia z programów UE lub programów krajowych wymaganych dla zapewnienia warunków do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności oraz analizę możliwości otrzymania wymaganych środków z dostępnych instrumentów finansowych.
Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.