Scroll Top

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie czystych pojazdów

18 kwietnia podczas sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął zmienioną dyrektywę  2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Dyrektywa ma odnosić się do przetargów, które będą ogłaszane od drugiej połowy 2021 roku.

Określiła ona okresy rozliczania minimalnych celów udziału „czystego” taboru we flotach przewoźników. W pierwszym okresie – do 31 grudnia 2025 roku przynajmniej 32% pojazdów zamawianych w zamówieniach publicznych będą musiały stanowić samochody czyste (elektryczne lub wodorowe) albo niskoemisyjne (napędzane gazem ziemnym, w tym biogazem).  Nie udało się jednak wprowadzić rozszerzonej wersji definicji pojazdu „czystego” o autobusy z napędem hybrydowym.

Dyrektywa będzie miała bardzo duże znaczenie na rynku autobusów, jednakże prawodawstwo unijne jest tu łagodniejsze od polskiego, ponieważ polska ustawa o elektromobilności jest bardziej restrykcyjna

Warto dodać, że zakres dyrektywy obejmuje również inne formy udzielania zamówień niż zakup pojazdów, a mianowicie dzierżawę, najem lub leasing, a także zamówienia publiczne na usługi, których przedmiotem są: usługi w zakresie publicznego transportu drogowego i kolejowego osób, usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, nieregularny transport osób oraz wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.