Scroll Top

Projekt ustawy antykryzysowej

W projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który przeanalizowaliśmy dzisiaj w godzinach południowych, nie przewidziano niestety regulacji skierowanych wprost do sektora komunikacji miejskiej. Z uwagi na wykonywanie transportu zbiorowego, który stanowi zadanie własne samorządów terytorialnych, w naszej opinii zasadnym jest wprowadzenie zapisów dotyczących również przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.

W załączeniu pismo, jakie przygotowaliśmy w trybie pilnym i przesłaliśmy do Pani Jadwigi Emilewicz Minister Rozwoju.

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.