Scroll Top

24 grudnia br. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o elektromobilności

Procedowania od dłuższego czasu nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych niedawno uzyskała podpis Prezydenta i wchodzi w życie od 24 grudnia br.
Stacja ładowania os Śląskie-105

Procedowania od dłuższego czasu nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych niedawno uzyskała podpis Prezydenta i wchodzi w życie od 24 grudnia br.

Ustawa zawiera spodziewane i znane od dawna zapisy, a przede wszystkim transpozycję zmienionej w 2019 roku dyrektywy 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Naszym zdaniem nie zawiera żadnych nowych, niebezpiecznych dla naszej branży zapisów poza tymi związanymi z regulacjami europejskimi z 2019 roku.

Interesującą nowością w stosunku do wcześniejszych wersji projektowych jest uwzględnienie w art. 36 (a więc części zawierającej pierwotne zapisy ustawy) dodatkowo autobusów napędzanych biometanem. Wydaje się, że stanowi to efekt refleksji nad koniecznością wdrażania gospodarki w tzw. obiegu zamkniętym i stawia w nieco nowym świetle wielokrotnie dyskutowaną publicznie rolę autobusów gazowych.

Tekst nowej ustawy znajduje się w linku: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002269/O/D20212269.pdf

obrazek wyróżniający: fot. Marcin Gromadzki

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.