Wsparcie dla Podmiotów transportu publicznego – Pismo do Wicepremiera Jarosława Gowina

Sytuacja pandemiczna doprowadziła do gwałtownego spadku przewozów komunikacji miejskiej – w szczytowym momencie – aż o około 85%. Spadły również jej przychody, co postawiło wielu organizatorów i operatorów transportu miejskiego w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W związku z tym Izba zwróciła się do Jarosława Gowina, Wicepremiera Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii o uwzględnienie podmiotów transportu publicznego w rządowych planach wspierania przedsiębiorczości. Bez wsparcia transportu publicznego nie zostaną bowiem osiągnięte ani unijne, ani krajowe cele transformacji transportu. Pismo IGKM do Wicepremiera znajduje się pod linkiem:

wsparcie dla podmiotów transportu publicznego

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.