Scroll Top

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do środków dezynfekcyjnych

Poniżej zamieszczamy opinię prawną sporządzoną przez radcę prawnego IGKM dotyczącą naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do środków dezynfekcyjnych używanych przez spółki komunikacji miejskiej dla ochrony życia i zdrowia pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego.

Opinia_IGKM_dezynfekcja (2)

Ustawienia prywatności
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej szanuje prawo użytkowników do prywatności.
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane do:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. celów statystycznych.
Zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim.